Rynek energii w Polsce – podstawowe informacje

W każdym kraju rynek energii działa w mniejszym lub większym stopniu inaczej, ale w każdym przypadku energia jest jednym z najbardziej podstawowych towarów. Dla wielu osób cały system funkcjonowania rynku energii wydaje się być czymś skomplikowanym, szczególnie patrząc na liczne adnotacje na fakturach za prąd. W praktyce bywa z tym różnie.

Jak działa rynek energii w Polsce?

Zanim energia elektryczna trafi do odbiorcy końcowego, konieczne jest zaangażowanie w cały proces kilku podmiotów. Składa się na niego produkcja energii elektrycznej, jej transport i sprzedaż. W Polsce głównym producentem energii są elektrownie systemowe, które wytwarzają ponad 70% całkowitej energii zużywanej w kraju. W ich przypadku do wytwarzania energii wykorzystywany jest węgiel – kamienny i brunatny. Niestety energetyka opierająca się o paliwa kopalniane generuje wysokie koszty i ma destruktywny wpływ na środowisko naturalne. Na drugim miejscu znajdują się elektrociepłownie, które rynek energii w Polsce zasilają w około 20% energii krajowej. Jest to bardziej ekologiczny sposób pozyskiwania energii ze względu na mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję gazów cieplarnianych.

Ze względów ekonomicznych i ekologicznych w Polsce dąży się do zwiększenia udziału alternatywnych źródeł energii w postaci OZE. Najpopularniejszymi źródłami odnawialnej energii są na chwilę obecną elektrownie wodne, wiatrowe i biomasa. Rośnie też zainteresowanie fotowoltaiką, czyli pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego. W przypadku instalacji PV inwestorzy mogą skorzystać z systemów wsparcia – dofinansowania czy kredytów preferencyjnych.

Sprzedaż i dystrybucja energii

W Polsce za sprzedaż energii elektrycznej w przypadku klientów końcowych odpowiadają spółki obrotu. Polega to na kupowaniu energii od jej producentów. Każda spółka wydzielona jest z zakładu energetycznego i funkcjonuje na konkretnym obszarze. Sprzedaż energii opiera się o umowy kompleksowe. Transport energii z elektrowni do klienta końcowego odbywa się na dwa sposoby – siecią przesyłową lub siecią dystrybucyjną.