Na czym będzie polegała zmiana dostawcy prądu?

Obecnie zmiana dostawcy prądu nie jest niczym skomplikowanym pod warunkiem, że zostanie udzielone nowemu usługodawcy pełnomocnictwo, na podstawie którego stanie się on prawnym reprezentantem interesów swojego klienta i będzie mógł zająć się wszelkimi formalnościami w jego imieniu. Cała procedura nie trwa zwykle dłużej niż miesiąc, jeśli wszystko zostanie sprawnie i prawidłowo przeprowadzone.

Co składa się na procedurę zmiany dostawcy prądu?

Chęć zmiany dotychczasowego dostawcy prądu (https://www.innogy.pl) wynika głównie ze znalezienia lepszej oferty, dzięki czemu możliwe staje się zmniejszenie kwot widniejących na rachunkach za energię elektryczną. Jest to jak najbardziej możliwe do uzyskania, dlatego warto zapoznać się z aktualnymi ofertami firm działających na rynku energii. Wbrew pozorom wybór jest ogromny i dowolny. Zacząć należy wobec tego od przeanalizowania ofert i cen sprzedawców prądu, do czego można wykorzystać pomocne narzędzie w postaci porównywarki internetowej. Na uwadze trzeba mieć to, czy wybrany sprzedawca ma podpisaną umowę z regionalnym dystrybutorem. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z nowym usługodawcą. Zmiana dostawcy jest darmowa, ale koszty dodatkowe mogą wystąpić w przypadku niewywiązania się czasowo z poprzedniej umowy. Grozi to nałożeniem kary, co jasno wynika ze znajdujących się w niej zapisów. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów i nieprzyjemności zaleca się udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, który zajmie się w imieniu klienta wypowiedzeniem umów, zgłoszeniem ich zawarcia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego i podpisaniem nowych.

Przydatne informacje przy zmianie dostawcy prądu

Jako że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może budzić pewne wątpliwości ze względu na skomplikowaną procedurę, warto je najpierw rozwiać. Wiele osób martwi się o brak dostawy prądu, do czasu aż zacznie obowiązywać umowa z nowym usługodawcą. Cały proces został tak opracowany, że tego typu sytuacje nie mają miejsca, co pozwala na zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Kolejną kwestią będzie to, że zmiana dostawcy prądu jest darmowa i można jej dokonywać nieograniczoną ilość razy. Nie ma miejsca wzrost opłat związanych z przesyłem prądu. Podpisu