Ochrona dróg oddechowych w miejscu pracy

Jakość powietrza w miejscu pracy powinna być jednym z pierwszych zagrożeń, na które zwracają uwagę pracodawcy, ponieważ powietrze, którym oddychamy, ma tak bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Jeżeli w miejscu pracy występują niebezpieczne opary, pracownicy są narażeni na niebezpieczeństwo jeszcze przed rozpoczęciem pracy lub dotknięciem sprzętu.

Ochrona dróg oddechowych przy zagrożeniach

Aby chronić pracowników przed przewlekłymi i ostrymi chorobami, pracodawcy powinni zapewnić standardy ochrony dróg oddechowych poprzez kontrolę inżynieryjną, kontrolę administracyjną i sprzęt ochrony osobistej. Niektóre sposoby kontroli inżynieryjnej obejmują instalację systemów wentylacyjnych oraz zamykanie lub ograniczanie operacji w celu uniknięcia narażenia pracowników na niebezpieczne właściwości powietrza. Administracyjne środki kontroli obejmują użycie znaków, aby utrzymać pracowników z dala od niebezpiecznych obszarów, zmianę procedur pracy lub szkolenie pracowników, aby pracowali w bezpieczniejszy sposób. Jeżeli kontrole techniczne i administracyjne nie są wystarczające do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa przed niebezpieczną atmosferą, pracodawcy muszą zapewnić maski z doprowadzonym powietrzem jako osobisty sprzęt ochronny. Istnieją dwa podstawowe typy masek – maski oczyszczające powietrze, które filtrują powietrze z otoczenia, oraz maski dostarczające atmosferę, które zapewniają czyste powietrze z nieskażonego źródła. Aparaty oddechowe doprowadzające atmosferę zapewniają wyższy poziom ochrony niż aparaty oddechowe oczyszczające powietrze. Środki ochrony dróg oddechowych dostaniesz na: https://kams.com.pl/k47,ochrona-drog-oddechowych.html.

ochrona dróg oddechowych

Ochrona dróg oddechowych – rodzaje

  • Maska przeciwpyłowa: Zaprojektowana do wychwytywania cząstek takich jak pyły, mgły i opary podczas wdychania przez użytkownika.
  • Półmaska: Półmaska dostarczająca atmosferę, która zakrywa tylko usta i nos i filtruje zanieczyszczenia podczas wdychania przez użytkownika.
  • Respirator pełnotwarzowy: zakrywa nos, usta, oczy i twarz i jest szczególnie przydatna w warunkach, w których występują zanieczyszczenia powietrza mogące powodować podrażnienie oczu.
  • Respirator dodatniociśnieniowy, oczyszczający powietrze: wykorzystuje przenośny, zasilany bateriami wentylator do zasysania powietrza z otoczenia do wkładu filtrującego, a następnie wtłaczania przefiltrowanego powietrza do części twarzowej półmaski.
  • Aparat oddechowy z doprowadzeniem powietrza: respiratory te wykorzystują niezależne źródło powietrza o jakości umożliwiającej oddychanie, dostarczanego przez wąż podłączony do części twarzowej respiratora.

Podczas wybierania odpowiedniego aparatu oddechowego do pracy, pracodawcy powinni wziąć pod uwagę stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, odpowiednie limity narażenia zawodowego, charakter pracy, charakter zagrożenia dla dróg oddechowych i czas, przez jaki pracownicy będą używać aparatów oddechowych. Pracodawcy powinni również zwrócić uwagę na cechy fizyczne, możliwości funkcjonalne i ograniczenia każdego typu aparatu oddechowego oraz upewnić się, że aparat oddechowy będzie prawidłowo dopasowany do każdego pracownika.