W jakich pomieszczeniach warto zainstalować czujnik gazu ziemnego?

W każdym pomieszczeniu gdzie znajduje się urządzenie zasilane gazem ziemnym istnieje spore zagrożenie. Zalanie palnika podczas gotowania może doprowadzić do ulatniania się gazu. Może też dojść do z rozszczelnienia się przewodów na łączach. Gaz ziemny jest substancją silnie toksyczną, a w większych ilościach nawet zabójczą dla żywych organizmów. Duże stężenie gazu w pomieszczeniu może spowodować wybuch przy zetknięciu ze źródłem ognia. Jak zapobiec niebezpieczeństwu?

Niezawodne urządzenie sygnalizacyjne

Zagrożenie spowodowane niekontrolowanym wyciekiem można zminimalizować montując czujnik gazu ziemnego. Urządzenie to jest zwłaszcza niezbędne w:

  • domowej kuchni,
  • w salonie z gazowym kominkiem,
  • łazience z piecykiem gazowym,
  • piwnicy, w której jest grzewczy kocioł gazowy,
  • warsztacie, gdzie używa się gazu ziemnego,
  • szkolnej pracowni fizyczno-chemicznej.

Jak działa czujnik gazu ziemnego?

Detektor gazu wyposażony jest w czujnik gazu ziemnego oraz sygnalizator. W razie przekroczenia granicy stężenia bezpiecznego urządzenie pokazuje to poprzez zapalenie się czerwonej pulsującej diody oraz emituje głośny sygnał dźwiękowy. Detektor metanu może być podłączony do zaworów w instalacji aby automatycznie wyłączyć dopływ gazu. Przy ciągłej pracy czujnika gazu ziemnego pomiar odbywa się co 10 sek. Wszystkie te funkcje skutecznie eliminują zagrożenie.

czujnik gazu ziemnego

Opcje dodatkowe

Podczas każdego spalania wydziela się również czad czyli bardzo toksyczny tlenek węgla. Jest on gazem bezzapachowym, więc szczególnie trudnym do wykrycia. Przy niewystarczającej wentylacji czad wypełnia pomieszczenie i staje się cichym zabójcą.

W sprzedaży jest także wersja urządzenia alarmowego wyposażona w czujnik gazu ziemnego i tlenku węgla. Taki dwufunkcyjny detektor chroni zarówno przed zatruciem, jak też przed wybuchem. Są również modele mogące działać autonomicznie lub współpracować z zewnętrznym centrum alarmowym.